Ærø Buelaug 
Blæshøjbakken 7
5985 Søby
Ærø

Find os på Facebook:
Søg efter "Ærø Buelaug"

Generelle spørgsmål:
Sven (Formand) 
svenoverlade@gmail.com

Indmeldelse og kontingent:
Peter (Kasserer)
strandjaeger@hotmail.com

#ærøbuelaug

Bank:
Rise Sparekasse
Reg. nr.: 0847
Konto nr.: 0000012157

Bestyrelsen:
Sven Overlade (Formand)
Peter Bech (Revisor)
Peter Strand (Kasserer)
Leif Hansen
Hans Magnus Dahlmann